Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE RAPORTOWANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczyna swoją działalność

6 września 2023
Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych rozpoczyna swoją działalność

6 września 2023 r. przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczyna swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Zapewni on prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.