Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI RECEPTA

RPP: Niekontrolowane przepisywanie leków na receptę może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów

29 listopada 2023
RPP Niekontrolowane przepisywanie leków na receptę może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentów

Antybiotyki, leki zawierające substancje psychotropowe, silne leki przeciwbólowe, każdy produkt leczniczy może spowodować wystąpienie u pacjenta działań niepożądanych. Stąd tak istotne jest, aby leki, w szczególności dostępne z przepisu lekarza (na receptę), były stosowane pod ścisłym nadzorem lekarza oraz gdy zasadność ich zaordynowania wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej.