Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE STAROŚĆ KOMPLESKOWA OCENA GERIATRYCZNA OCENA CZYNNOŚCIOWA OCENA STANU UMYSŁOWEGO OCENA RYZYKA UPADKÓW KOG OSOBY STARSZE GERIATRIA

Kompleksowa ocena geriatryczna (KOG). Przegląd testów i skal

14 lipca 2011

Kompleksowa Ocena Geriatryczna (KOG) jest to wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia zdrowia, priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb oraz możliwości zapewnienia dalszego leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji i opieki. Chodzi o określenie zdolności osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz ustalenie jej potrzeb zdrowotnych, psychologicznych i socjalnych. Ocena powinna więc być przeprowadzana przez zespół terapeutyczny (lekarz, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka i pracownik socjalny) we współpracy z rodziną pacjenta.