Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT NEONATOLOGIA PEDIATRIA MLEKO KOBIECE KARMIENIE PIERSIĄ BANK MLEKA KOBIECEGO

Cenne mleko mamy

17 września 2008

Według zaleceń WHO państwa członkowskie powinny wesprzeć badania naukowe dotyczące zastosowania pasteryzowanego mleka matek, jak również pokarmu uzyskanego od honorowych dawczyń. Wiedza ta ma posłużyć opracowaniu nowych standardów zdrowego żywienia niemowląt i małych dzieci, które powinny uwzględniać regionalne zwyczaje, prawodawstwo oraz uwarunkowania religijne i kulturowe poszczególnych państw.