Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA OKRES OKOŁOPORODOWY PĘKNIĘCIE KROCZA OBRAŻENIA SROMU PĘKNIĘCIE SZYJKI MACICY PORÓD

Obrażenia dróg rodnych w okresie okołoporodowym

12 stycznia 2009

Nie sposób, rozważając nowoczesne prowadzenie porodu, pominąć urazów tkanek miękkich kanału rodnego. Obrażenia, takie jak pęknięcia szyjki macicy i krocza, mogą rozszerzać się na okoliczne tkanki i narządy (mięśnie dna miednicy, błonę śluzową odbytnicy, pęcherz moczowy, cewkę moczową, omacicze i sąsiadujące naczynia krwionośne). Pomimo stosowania modyfikacji w prowadzeniu porodu, niektóre urazy matczyne wydają się nieuniknione. Dotyczy to przede wszystkim pęknięć, a nawet rozdarcia tkanek miękkich.

Współcześnie wiele mówi się o porodzie i jego fizjologii, zapominając przy tym o towarzyszących mu urazach położniczych. Urazy te charakteryzują się dużą złożonością zarówno pod względem przyczyn, jak i wielopłaszczyznowości ewentualnych następstw. 

Do najczęściej występujących obrażeń w okresie okołoporodowym zalicza się: pęknięcia szyjki macicy, obrażenia sklepień i ścian pochwy oraz sromu i krocza, krwiaki sromu, krocza i pochwy, oraz pęknięcie macicy.