Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI NIEPŁODNOŚĆ LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

RPO: Co z Radą ds. Leczenia Niepłodności?

21 sierpnia 2023
RPO: Co z Radą ds. Leczenia Niepłodności?

Ustawa z 2015 r. o leczeniu niepłodności przewiduje utworzenie Rady do spraw Leczenia Niepłodności jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Zdrowia. Dotychczas jednak w resorcie nie powołano takiego eksperckiego gremium. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w tej sprawie do MZ. W Ministerstwie podjęto działania zmierzające do ustalenia składu Rady - odpowiada resort.