Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE NIEPŁODNOŚĆ DIAGNOZOWANIE NIEPŁODNOŚCI LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

Czy niepłodność boli?

mgr Agata Białas, 10 marca 2021

Niepłodność powoduje wiele następstw psychicznych – niskie poczucie wła­snej wartości, obniżony nastrój, stres, które mogą zakłócać regulację hormonalną i wpływać na szansę zajścia w ciążę. Nie­płodność może być traktowana jako sytuacja stresowa o charakterze kryzysu.

“Bezpłodność” i “niepłodność” to dwa różne pojęcia medyczne, bardzo często sto­sowane zamiennie. Ale czy można stosować je zamiennie? Odpowiedź na to pytanie jest jedna – absolutnie nie! Dlaczego? Tłumaczy to definicja obu terminów: “bezpłodność” jest stanem nieodwracalnym, natomiast “nie­płodność” można skutecznie leczyć.

Bezpłodnością określamy stan, w którym kobieta lub mężczyzna nie są zdolni do spło­dzenia potomstwa. Z czego to może wyni­kać? Przyczyny mogą być różne, np. brak lub niedorozwój narządów płciowych, trwałe komplikacje po chorobach przebytych w dzie­ciństwie lub mechanicznych urazach narzą­dów płciowych. Innymi przyczynami mogą być rozległe operacje czy wypadki, w wyni­ku których doszło do uszkodzenia lub utraty narządów płciowych (np. usunięcie jajników, macicy, utrata jąder itp.). W tym przypadku nie ma możliwości leczenia przyczyn braku ciąży, ale warto wiedzieć i rozumieć, że me­dycyna rozrodczości proponuje rozwiązania dla osób bezpłodnych.