Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI WHO NIEPŁODNOŚĆ

Raport WHO: 1 na 6 osób na całym świecie dotkniętych niepłodnością

17 kwietnia 2023
Raport WHO: 1 na 6 osób na całym świecie dotkniętych niepłodnością

Zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez WHO, wiele osób dotkniętych jest niepłodnością w ciągu swojego życia. Około 17,5% dorosłej populacji – mniej więcej 1 na 6 osób na całym świecie – doświadcza niepłodności, co wskazuje na pilną potrzebę zwiększenia dostępu osób potrzebujących do przystępnej cenowo, wysokiej jakości leczenia niepłodności.