Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NEUROPATIA CUKRZYCOWA STOPA CUKRZYCOWA CUKRZYCA

Rozpoznawanie cukrzycowej neuropatii somatycznej

dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka, 30 marca 2022
Rozpoznawanie cukrzycowej neuropatii somatycznej

Neuropatię uważa się za jeden z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju zespołu stopy cukrzycowej. Neuropatia zwiększa ryzyko przeprowadzenia amputacji 1,7-krotnie, jeżeli towarzyszy jej deformacja stóp to aż 12-krotnie, a gdy pacjent miał owrzodzenie w wywiadzie, to 36-krotnie.

Łącznie neuropatia cukrzycowa odpowiada za 50–75% nieurazowych amputacji w krajach rozwiniętych, co stawia ją w tym zakresie na pierwszym miejscu wśród innych przyczyn amputacji. Aż 75% z tych amputacji można byłoby zapobiec. Zgodnie z ustaleniami konferencji w San Antonio z 1988 roku neuropatia cukrzycowa jest opisowym terminem określającym przebiegające klinicznie lub subklinicznie zaburzenie, pojawiające się u chorych na cukrzycę, po wykluczeniu innych przyczyn neuropatii obwodowej.