Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA CUKRZYCA STOPA CUKRZYCOWA ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ

Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej

27 kwietnia 2018

Zespół stopy cukrzycowej to jedno z powikłań każdego typu cukrzycy. Jeśli nie zostanie rozpoznane wystarczająco szybko i nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie to może prowadzić do niepełnosprawności, a często również do amputacji stopy, której celem jest ratowanie życia pacjenta.

W artykule autorzy opisali najważniejsze aspekty związane z profilaktyką stopy cukrzycowej. Jako podstawę uznają codzienną pielęgnację i oglądanie skóry stóp. Przynajmniej raz w miesiącu należy skracać paznokcie u stóp. Osoby chore na cukrzycę powinny uważać na każde uszkodzenie skóry stóp, ponieważ mogą prowadzić do infekcji, a w konsekwencji ran o charakterze przewlekłym. Każdy diabetyk powinien nosić przy sobie apteczkę pierwszej pomocy w razie nagłych uszkodzeń. Ważne jest odpowiednie domowego obuwia, szczególnie jeśli chory więcej przebywa w domu niż poza. W artykule znajdują się kolejne informacje, o których powinien pamiętać każdy diabetyk, aby chronić się przed zespołem stopy cukrzycowej.