Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO ZABIEGI OPERACYJNE OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA

Przygotowanie sali operacyjnej do operacji naczyniowych

11 października 2023
Przygotowanie sali operacyjnej do operacji naczyniowych

Wszystkie operacje naczyniowe powinny być przeprowadzane na sali operacyjnej z pełnym przygotowaniem do możliwości rozszerzenia operacji. Sala operacyjna powinna być wyposażona w niezbędną aparaturę monitorującą, sprawne ssaki próżniowe i elektrokoagulację. 

Pozostałe elementy sali operacyjnej powinny być takie jak w chirurgii ogólnej. Bardzo ważne jest dobre, wielopunktowe oświetlenie pola operacyjnego przez przynajmniej dwie lampy wieloogniskowe, coraz częściej stosowane są też lampy czołowe.

Operacyjna sala hybrydowa łączy w sobie elementy pracowni angiografii i sali operacyjnej

Przeprowadzane w niej zabiegi wymagają współpracy lekarzy różnych specjalności i umożliwiają stosowanie małoinwazyjnych technik leczenia. Wykorzystanie zaawansowanych metod obrazowania śródoperacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów aseptyki pozwala na równoczesne przeprowadzanie zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz klasycznych operacji chirurgicznych. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz umożliwia szybką reakcję w przypadku ewentualnych komplikacji. Dużą zaletą tego rozwiązania jest podniesienie komfortu pracy personelu medycznego i obniżenie ryzyka dla pacjentów dzięki wyeliminowaniu konieczności przenoszenia ich np. z sali hemodynamicznej na salę operacyjną. Największą różnicą między zwykłą a hybrydową salą operacyjną jest obecność sprzętu do obrazowania. Tradycyjnie urządzenia do obrazowania, takie jak tomograf czy aparat rentgenowski, znajdują się w osobnych pomieszczeniach poza blokiem operacyjnym, tymczasem w środowiskach hybrydowych są elementem wyposażenia sali operacyjnej. Umożliwia to przeprowadzanie minimalnie inwazyjnych zabiegów i przyspiesza diagnostykę, w efekcie skracając czas trwania operacji.