Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DIABETOLOGIA ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT PIELĘGNIARSTWO OTYŁOŚĆ NADWAGA CUKRZYCA U DZIECKA BADANIE DZIECI

Problem nadwagi i otyłości u dziecka

mgr Dorota Łapińska, 6 października 2022
Problem nadwagi i otyłości u dziecka

Otyłość uzyskała miano epidemii XXI wieku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że co czwarte dziecko z otyłością cierpi na otyłość olbrzymią. Otyłość wieku rozwojowego bardzo często eskaluje w wieku dorosłym, prowokując rozwój chorób cywilizacyjnych. 

Otyłość jest chorobą. Zwiększona ilość tkanki tłuszczowej przyczynia się do otłuszczenia organizmu, a to staje się przyczyną rozwoju kolejnych chorób. Czynniki genetyczne predysponują do wystąpienia otyłości (np. w zakresie magazynowania i rozkładu tkanki tłuszczowej w organizmie, przemiany materii), choć istotne znaczenia w jej rozwoju odgrywają czynniki środowiskowe, racjonalne odżywianie i regularna aktywność fizyczna.