Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE OTYŁOŚĆ ZESPÓŁ METABOLICZNY ŻYWIENIE DZIECI

Epidemia otyłości

24 września 2008

Nowoczesne ujmowanie zespołu metabolicznego zaczęło się w 1965 r. na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Badań Nad Cukrzycą. Od tego czasu różne gremia w różny sposób definiowały zespół metaboliczny, a niektóre podważały nawet jego przydatność kliniczną.

Nowoczesne ujmowanie zespołu metabolicznego zaczęło się w 1965 r. na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Badań Nad Cukrzycą. Od tego czasu różne gremia w różny sposób definiowały zespół metaboliczny, a niektóre podważały nawet jego przydatność kliniczną. W 1998 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła oficjalnie nazwę „zespół metaboliczny” (ZM) i podała jego definicję, nawiązującą do upośledzonej tolerancji glukozy lub cukrzycy (i zwiększonego stężenia insuliny na czczo), otyłości (BMI co najmniej 30), podwyższonego ciśnienia krwi, zaburzeń lipidowych i mikroalbuminurii.