Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO OTYŁOŚĆ EPIDEMIA OTYŁOŚCI MIKROBIOTA JELITOWA CUKRZYCA TYPU 2 CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE INSULINA CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO STŁUSZCZENIE WĄTROBY

Wpływ mikrobioty jelitowej na otyłość i jej powikłania

17 marca 2021

U progu XXI wieku obserwujemy stały wzrost zachorowalności na otyłość i mierzymy się ze światową epidemią tej choroby. W ciągu ostatnich czterech dekad liczba osób otyłych na całym świecie potroiła się, a Światowa Organizacja Zdrowia określiła sytuację epidemiologiczną mianem globalnej epidemii (globesity). Za kluczowe dla wzrostu zapadalności na otyłość uważa się czynniki środowiskowe związane ze współczesnym nowoczesnym stylem życia, charakteryzowanym przez niski poziom aktywności fizycznej i łatwo dostępną wysokoenergetyczną dietę. 

Wydaje się jednak, że nie wszyscy ludzie są w tym samym stopniu podatni na wpływ środowiska, co próbowano wyjaśnić podłożem genetycznym. Badania ludzkiego genomu doprowadziły do odkrycia ponad 50 istotnych loci związanych z tkanką tłuszczową i składem masy ciała, co jednak w niewielkim tylko stopniu wyjaśnia zróżnicowanie wskaźnika masy ciała. Uważa się natomiast, że istotne znaczenie może mieć genom mikrobioty jelitowej, który jest również nazywany naszym drugim genomem. Może on determinować nie tylko rozwój otyłości, lecz także przebieg tej przewlekłej choroby. Dobrze wiadomo, że pacjenci z otyłością to heterogenna grupa chorych, spośród których nie u wszystkich występują powikłania pod postacią cukrzycy typu 2 czy też chorób sercowo-naczyniowych. Dalsze badania nad mikrobiotą przewodu pokarmowego mogą ułatwić klasyfikację pacjentów z otyłością w celu prognozowania przebiegu choroby oraz oszacowania ryzyka rozwoju powikłań. Przełomem mogłaby stać się personalizowana terapia otyłości oparta na indywidualnym profilu mikrobioty jelitowej.