Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT PIELĘGNIARSTWO OTYŁOŚĆ EPIDEMIA OTYŁOŚCI ŻYWIENIE DZIECI ŻYWIENIE NIEMOWLĄT

Profilaktyka otyłości u dzieci

null
dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, 10 marca 2021

Prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka to najlepszy wyznacznik jego zdrowia. Jednak należy mieć świadomość, że każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny i może w pewnych aspektach odbiegać od wyznaczonych norm. Okres płodowy, niemowlęcy oraz od 1. do 3. roku życia to trzy najważniejsze krytyczne okresy w życiu każdego człowieka. Właśnie w tym czasie kształtują się i rozwijają poszczególne narządy i układy, i co ważne, kształtuje się metabolizm. 

Ponieważ otyłość jest dość powszechnym, ale niepożądanym zjawiskiem, ważne jest zwrócenie uwagi na tzw. mody­fikowalne czynniki ryzyka otyłości, czyli takie, na które mamy wpływ i które możemy eliminować, dokonując wyborów dotyczących stylu życia, w tym zachowań związanych ze zdrowiem. Udowodniono, że sposób odżywiania kobiety w okresie ciąży związany zarówno z przekar­mieniem, jak i niedożywieniem, prowadzi do nieprawidłowych przyrostów masy ciała u dziecka. Niedożywienie kobiety w okresie ciąży programuje u dziecka oszczędny metabo­lizm. W warunkach korzystnych, po urodzeniu, u dzieci tych znamiennie częściej obserwuje się rozwój otyłości.