Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PRAWO PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO PRAWA PACJENTA ŁAGODZENIE BÓLU OCENA BÓLU LECZNIE BÓLU

Prawo Pacjenta do łagodzenia bólu – rola pielęgniarki i położnej

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 27 lipca 2023
Prawo Pacjenta do łagodzenia bólu – rola pielęgniarki i położnej

Badania epidemiologiczne wskazują, że w Polsce z powodu bólu przewlekłego cierpi 27% dorosłych osób. W przypadku osób powyżej 65. roku życia, to aż 55%.

Przepisy prawa

Już od 2017 r. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do leczenia bólu, a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia. Ponadto zgodnie z § 5a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.tj. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu. Natomiast w dniu 9 lutego 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych (Dz.U. 2023 poz. 271). Jest to pierwszy standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z którym dokonuje się oceny bólu na podstawie badania podmiotowego, obejmującego w szczególności pozyskanie informacji o: