Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
AKTUALNOŚCI USTAWA O PRAWACH PACJENTA USTAWA

Prawa pacjenta

15 stycznia 2012

Blisko połowa badanych nie wie o istnieniu jakichkolwiek praw pacjenta, a przecież Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pochodzi z 6 listopada 2008, czyli ma już ponad trzy lata. My pielęgniarki i położne pracujące z pacjentami na co dzień powinnyśmy mieć je w przysłowiowym "małym palcu".