Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PRAWO PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRAWA PACJENTA

Przestrzeganie prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – obowiązuje pielęgniarki i położne

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 15 maja 2023
Przestrzeganie prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych – obowiązuje pielęgniarki i położne

Wydaje się, że w codziennej pracy zawodowej pielęgniarek i położnych złamanie prawa do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie może dojść bardzo łatwo. Zbieranie wywiadu w obecności osób trzecich, udzielenie informacji osobom do tego nieuprawnionym, udzielanie informacji, do których nie mamy kompetencji i uprawnień, niewłaściwe przechowywanie dokumentacji medycznej, głośne rozmowy w dyżurce, rozmowy na korytarzu, rozmowy o pacjentach na przystankach, w autobusie, na przyjęciach, to tylko niektóre przykłady okazji do złamania tego prawa.

Tajemnica zawodowa

Przez tajemnicę zawodową rozumie się cudzą tajemnicę poznaną w związku z wykonywaniem zawodu. Są to informacje związane zarówno z życiem osobistym jednostki jak i informacje związane z pracą społeczną i zawodową osoby (B. Kunicka-Michalska).

Zakres tajemnicy zawodowej pielęgniarki i położnej obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem: informacje dotyczące zdrowia, rodziny, preferencji seksualnej, kondycji finansowej pacjenta. Należy rozumieć tajemnicę zawodową bardzo szeroko. Tajemnicą zawodową objęte są nie tylko informacje, jakie zostały uzyskane od samego pacjenta, ale wszelkie informacje, które zostały samodzielnie uzyskane przez personel medyczny.