Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PRAWO PIELĘGNIARSTWO PRAWA PACJENTA

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia – w jakim zakresie dotyczy pielęgniarek i położnych

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 2 marca 2023
Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Jednym z fundamentalnych praw pacjenta, jest prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. Prawo pacjentów do otrzymania informacji dotyczącej stanu zdrowia jest bardzo ważne z uwagi na fakt, że bez niego trudna byłaby realizacja innych uprawnień pacjentów, w szczególności prawa do wyrażenia zgody na leczenie. Prawo pacjenta do informacji gwarantuje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.).