Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO PLANOWANIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Planowanie opieki w badaniach naukowych – skuteczność i korzyści

19 lipca 2021
Planowanie opieki w badaniach naukowych – skuteczność i korzyści

W XX w. ustalono, że aby opieka była skuteczna i bezpieczna, musi być oparta na wynikach badań klinicznych. Bada się w nich wpływ danej interwencji na efekt końcowy tzw. pierwszorzędowy (którym może być np. choroba lub śmierć pacjenta) i wdraża tylko takie postępowanie, które jest zarówno bezpieczne dla pacjenta, jak i daje efekt pod postacią dalszych lat życia w akceptowalnej jakości. 

Wykonując codziennie miliony czynności przy pacjencie, czy kiedykolwiek, realizując interwencje pielęgniarskie, zastanawialiśmy się, która z nich będzie bardziej efektywna. Czy przygotowywaliśmy dla siebie i pacjenta plany i zastanawialiśmy się, który z tych planów trzeba zrealizować natychmiast. Mogę się domyślać, co myślą czytający ten tekst czytelnicy. A przecież podstawą naszej pracy jest zaplanowanie dla pacjenta najlepszej, zindywidualizowanej opcji postępowania i uzgodnienie z nim metod i narzędzi doprowadzających do wspólnego sukcesu. Bez planowania jest chaos, który nam przeszkadza w pracy. I to my, pielęgniarki, wymyśliłyśmy właśnie taki sposób postępowania, aby ułatwić sobie pracę, pokazać ją innym, że możemy pracować mniej chaotycznie i zleceniowo – planować opiekę.