Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
POŁOŻNICTWO DOKUMENTACJA MEDYCZNA PRACA POŁOŻNEJ PRACA PIELĘGNIARKI OCHRONA ZDROWIA

Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

21 grudnia 2020

Dokumentacja medyczna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania pracowników ochrony zdrowia niezależnie od zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych. Mimo uwarunkowań prawnych dotyczących wzorów dokumentacji i sposobów jej uzupełniania, dokumentacja medyczna wciąż jest elementem pracy, który z chęcią jest wykonywany.

Dobrze prowadzona dokumentacja stanowi nie tylko źródło informacji o pacjentach. Jest pewnym rodzajem zabezpieczenia w zakresie procedur, które zostały wykonane bądź niewykonane w opiece nad pacjentem. Artykuł omawia poszczególne kategorie dokumentacji medycznej z jej podziałem i wytycznymi dotyczącymi prowadzenia w oparciu o aktualną sytuację prawną. Autorki podkreślają znaczenie przechowywania dokumentacji. Zwracają uwagę na to, komu i w jakim celu, dokumentacja medyczna może być przekazywana. Informują również, jak wykorzystywana jest elektroniczna dokumentacja medyczna, jakie ma wady i zalety w pracy pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.