Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO

Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. Historia powstania

25 maja 2008

Na mocy umowy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek (ICN) Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie udostępni polskim pielęgniarkom "Międzynarodową klasyfikację praktyki pielęgniarskiej". Nad Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) pracował zespół powołany w 1989 r. na mocy rezolucji CNR przez Radę Dyrektorów ICN. Poza podstawowym zespołem w pracach nad ICNP stale uczestniczy wiele pielęgniarek z całego świata.