Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2021
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRACA PIELĘGNIARKI TOP

Czy plan opieki jest niezbędny w pracy pielęgniarki?

dr n. o zdr. Ewa Wodzikowska, 24 czerwca 2021
Obrazek artykułu

Podjęcie działań przez pielęgniarkę wobec pacjenta, uzależnione jest od wzajemnego zrozumienia. W chwili przyjęcia do zakładu opieki zdrowotnej pacjent musi mieć zapewnioną potrzebę bezpieczeństwa. Tylko wówczas potrafi się otworzyć oraz porozmawiać z pielęgniarką o swoich problemach. Istotne jest nawiązanie kontaktu z chorym i/lub jego opiekunem, co jest warunkiem podjęcia jakichkolwiek działań wobec chorego. W dużej mierze od tego właśnie będzie zależeć skuteczność oraz efektywność podjęcia próby porozumienia się z pacjentem w zakresie procesu pielęgnowania.