Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PRAKTYKA ZAWODOWA ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ

Pielęgniarki i położne będą mogły pełnić rolę głównego badacza w badaniu klinicznym

Michał Mańka, 18 stycznia 2023
Pielęgniarki i położne będą mogły pełnić rolę głównego badacza w badaniu klinicznym

22 listopada 2022 roku rząd przyjął projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Opracowanie wspomnianego projektu wynika z konieczności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Do przyjętego przez Radę Ministrów ww. dokumentu zgłoszono wiele poprawek.