Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJE BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGIA ZAKAŻENIA SZPITALNE ZAKAŻENIA OKOŁOOPERACYJNE

Pielęgniarka operacyjna - odpowiedzialna i kompetentna

9 października 2008

Od pracy pielęgniarek operacyjnych zależy w dużej mierze powodzenie wykonywanych zabiegów. Są one gospodarzami sali operacyjnej. Odpowiadają za prawidłowe jej funkcjonowanie także przed i po zabiegu. Pielęgniarstwo operacyjne kształtowało się wraz z rozwojem pielęgniarstwa jako zawodu. Dawna instrumentariuszka nabywała swoje umiejętności od starszych koleżanek, ponieważ szkoły pielęgniarskie nie obejmowały programem nauczania tego typu wiedzy medycznej, nie istniały podręczniki dla pielęgniarek zatrudnionych na blokach operacyjnych.

Podmiotem ich działania był sprzęt służący do operacji, a pacjent był traktowany przedmiotowo. Obecnie pielęgniarka operacyjna ma dostęp do literatury fachowej, wymiany doświadczeń na kursach i szkoleniach specjalistycznych. Jest świadoma swojej roli i odpowiedzialności.