Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI

Kompetencje pielęgniarki jako osoby umacniającej osobę trwale niepełnosprawną

18 lipca 2020

Umocnienie osób z niepełnosprawnością polega na opanowaniu ogólnej kontroli nad sobą i otaczającymi warunkami życia, w podobnym stopniu jak to się dzieje w przypadku osób bez niepełnosprawności. Dokonuje się ono poziomie wolności wyboru usług, wpływu na sposób i strukturę dostarczania usług, uczestnictwa w planowaniu (i ewaluacji) szerokiego zakresu dostarczanych usług oraz uczestnictwa w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności.

Do kompetencji, które powinny nabywać pielęgniarki oraz profesjonaliści wspierający usprawnienie i umocnienie osoby niepełnosprawnej, zaliczamy m.in.: • autentyczny szacunek dla odmiennych ujęć i stylów życia, • zdolność słuchania i odzwierciedlania, • wprawne i twórcze pomaganie ludziom w stawaniu się bardziej świadomymi i mającymi zaufanie do swoich zdolności, • umiejętność wycofania się i umiejętność pomagania jednostce i grupie w przenoszeniu na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, • wiedza na temat sposobów uzyskiwania informacji, • umiejętność refleksji i krytyki przebiegających procesów.