Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI

Kompetencje pielęgniarki jako osoby umacniającej osobę trwale niepełnosprawną

18 lipca 2020

Umocnienie osób z niepełnosprawnością polega na opanowaniu ogólnej kontroli nad sobą i otaczającymi warunkami życia, w podobnym stopniu jak to się dzieje w przypadku osób bez niepełnosprawności. Dokonuje się ono poziomie wolności wyboru usług, wpływu na sposób i strukturę dostarczania usług, uczestnictwa w planowaniu (i ewaluacji) szerokiego zakresu dostarczanych usług oraz uczestnictwa w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności.

Do kompetencji, które powinny nabywać pielęgniarki oraz profesjonaliści wspierający usprawnienie i umocnienie osoby niepełnosprawnej, zaliczamy m.in.: • autentyczny szacunek dla odmiennych ujęć i stylów życia, • zdolność słuchania i odzwierciedlania, • wprawne i twórcze pomaganie ludziom w stawaniu się bardziej świadomymi i mającymi zaufanie do swoich zdolności, • umiejętność wycofania się i umiejętność pomagania jednostce i grupie w przenoszeniu na siebie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, • wiedza na temat sposobów uzyskiwania informacji, • umiejętność refleksji i krytyki przebiegających procesów.