Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKUN MEDYCZNY KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI

Uregulowanie statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych. Stanowisko NRPiP

11 grudnia 2020
Uregulowanie statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych. Stanowisko NRPiP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraziła sprzeciw wobec rozszerzenia kompetencji zawodowych opiekuna medycznego o dodatkowe czynności będące dotychczas w kompetencjach pielęgniarek i położnych. Zawód opiekuna medycznego został utworzony w określonym celu, czyli do wykonywania czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych. Podejmowanie działań w zakresie zmiany celów i zasad kształcenia opiekuna medycznego ukierunkowane na poszerzanie jego kompetencji jest bezzasadne i nie wynika z rzeczywistych potrzeb rynku świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych.