Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI OTYŁOŚĆ NADWAGA

Otyłość wśród dzieci – na wizytę do specjalisty trzeba czekać nawet rok. Kontrola NIK

17 grudnia 2021
Otyłość wśród dzieci – na wizytę do specjalisty trzeba czekać nawet rok. Kontrola NIK

Na wizytę u specjalisty trzeba było czekać nawet ponad rok. Choć w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 otyłość uznano za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenie za jeden z priorytetów, działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie tylko nie doprowadziły do spadku, ale nawet do zahamowania tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała.