Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA OPERACJE GINEKOLOGICZNE

Opieka po operacjach z dostępu brzusznego

8 stycznia 2024
Opieka po operacjach z dostępu brzusznego

Opieka po operacjach z dostępu brzusznego we wczesnym okresie pooperacyjnym jest sprawowana przez zespół terapeutyczny, w  którego skład wchodzi położna, lekarz ginekolog oraz anestezjolog.

Pacjentka z bloku operacyjnego zwykle jest przekazywana na salę pooperacyjną

Zadaniem położnej odbierającej pacjentkę jest sprawdzenie tożsamości i  stanu świadomości pacjentki (nawiązanie kontaktu słownego, zapytanie o imię i nazwisko). Ponadto położna uzyskuje informacje o rodzaju i  przebiegu zabiegu, znieczulenia oraz aktualnym stanie pacjentki. Zapoznaje się z  dokumentacją medyczną (szczególnie kartą zleceń lekarskich). Położna dokonuje oceny opatrunku na ranie, ocenia ilość i kolor wydzieliny z drenu oraz ilość i barwę moczu. Do oceny stanu pooperacyjnego pacjentki stosuje się również powszechnie znaną skalę Aldreta (tab. 2.3). Polega ona na ocenie 5 kryteriów wykonywanej co 30 minut. Jeżeli pacjentka dwukrotnie, w odstępie nie dłuższym niż 30 minut, zostanie oceniona na co najmniej 9 punktów, jest gotowa do przeniesienia na salę na oddział. Pacjentka z bloku operacyjnego przewożona jest na łóżku na salę pooperacyjną, gdzie zostaje zamonitorowana.

Tabela 2.3. Skala Aldreta

We wczesnym okresie po zabiegu ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych jest największe, dlatego należy prowadzić pomiary podstawowych parametrów życiowych, takich jak: oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, saturacja, zabarwienie powłok skórnych, ciepłota ciała, glikemia. U  pacjentek po histerektomii zaleca się ocenę stanu ogólnego zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli 2.4.