Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA OPIEKA ZNIECZULENIE OGÓLNE POWIKŁANIA ANESTEZJOLOGICZNE ZNIECZULENIE POWIKŁANIA

Ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem

14 grudnia 2020
Ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem

Powikłanie związane ze znieczuleniem to takie, które występuje bezpośrednio w czasie jego trwania lub jest związane ściśle z okresem ustępowania jego objawów. Ma ścisły związek z zastosowanymi podczas znieczulenia środkami lub z wyposażeniem stanowiska anestezjologicznego i prowadzi do zgonu pacjenta lub trwałego uszkodzenia mózgu.

Powikłania związane ze znieczuleniem mogą się objawiać zatrzymaniem akcji serca i w konsekwencji ciężkim uszkodzeniem OUN. Precyzyjny pomiar stopnia ryzyka znieczulenia i bezpieczeństwa jest bardzo trudny lub niemożliwy. Dlatego też powikłania związane ze znieczuleniem analizuje się często w kontekście okołooperacyjnego zatrzymania krążenia, zachorowalności oraz umieralności. Częstość okołooperacyjnego zatrzymania czynności serca jest trudna do ustalenia, ponieważ wszystkie badania w tym zakresie prowadzone są retrospektywnie. Występowanie błędu medycznego to poważny problem w anestezjologii. Zapobieganie powikłaniom anestezjologicznym wiąże się z poprawą bezpieczeństwa, o które powinien zadbać dobrze wykształcony i wyszkolony zespół pracowników. Ważne jest właściwe przygotowanie stanowiska znieczulenia oraz staranne sprawdzenie aparatury medycznej używanej w trakcie znieczulenia.