Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHOROBY ONKOLOGICZNE OPERACJE GINEKOLOGICZNE

Opieka okołooperacyjna w ginekologii i onkologii ginekologicznej – test wiedzy

20 grudnia 2022
Opieka okołooperacyjna w ginekologii i onkologii ginekologicznej – test wiedzy

Poniższy test wiedzy powstał na podstawie materiału dodatkowego, udostępnionego razem książką „Opieka okołooperacyjna w ginekologii i onkologii ginekologicznej”, dr hab. n. o zdr. Anny Pilewskiej-Kozak, dr n. med. Grażyny Stadnickiej, dr n. o zdr. Agnieszki Bałandy-Bałdygi. Książka jest adresowana zarówno do studentów kierunku położnictwo, jak i położnych specjalizujących się w pielęgniarstwie położniczo – ginekologicznym oraz rodzinnym.