Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA

Opieka geriatryczna po COVID-19. Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia

16 marca 2023
Komisja ekspertów ds. zdrowia: Opieka geriatryczna po COVID-19

W dniu 14 marca 2023 r. odbyło się w trybie hybrydowym kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wiodącym tematem spotkania była opieka geriatryczna w szczególności wobec nowych wyzwań będących następstwem pandemii COVID-19 i zaniechań w tym obszarze, oraz długu zdrowotnego.