Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE GERIATRIA DEPRESJA WITAMINA B12 WITAMINA D NIEDOBÓR WITAMIN

Wpływ witamin D i B12 na stan poznawczy i depresje u pacjentów geriatrycznych

20 listopada 2020
Wpływ witamin D i B12 na stan poznawczy i depresje u pacjentów geriatrycznych

Niedobór witaminy D może prowadzić do depresji, a jej deficyt dotyczy nawet 25% osób w podeszłym wieku. Z kolei niedobór witaminy B12 to przyczyna otępienia, a przyczynami jej deficytu mogą być brak zbilansowanej diety, zaburzenia procesu wchłaniania i wydalania.

W artykule opisano skutki kliniczne, które mogą pojawić się przez niedobór witaminy D w organizmie. Wśród nich wymieniono m.in.: cukrzycę, zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, choroby autoimmunologiczne, czy stwardnienie rozsiane. Omówiono również dolegliwości i choroby, które mogą wyniknąć z niedoboru witaminy B12. Autorzy wymienili m.in.: możliwość uszkodzenia DNA, zaburzenia w procesie tworzenia krwi, stwardnienie rozsiane, czy zaburzenia poznawcze. Autorzy omawiają nie tylko jaki wpływ na organizm człowieka mają niedobór witaminy D i B12, ale także jak wpływają na stany poznawcze i stany depresyjne wśród pacjentów geriatrycznych.