Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE NIETRZYMANIE MOCZU NTM WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU INKONTYNENCJA MOCZU

Inkontynencja moczu – problem nie tylko geriatryczny. Środki ułatwiające zabiegi pielęgnacyjne

27 kwietnia 2019

Stan, w którym człowiek w niekontrolowany sposób oddaje małą ilość moczu lub całkowicie opróżnia pęcherza to inkontynencja moczu. Jest to problem zdrowotny i społeczny. Przyczyny pojawienia się inkontynencji można podzielić na cztery grupy – patofizjologiczne, związane z aktualnym leczeniem, sytuacje osobiste (lub środowiskowe) i rozwojowe.

W artykule przywołano rodzaje inkontynencji moczu według Komitetu Standaryzacji Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) – wysiłkowe NTM, NTM z parć naglących, mieszana inkontynencja moczu. Do innych typów zalicza się: moczenie (w tym moczenie nocne), ciągła inkontynencja moczu, pozacewkowa inkontynencji moczu oraz nieklasyfikowana inkontynencja moczu. W artykule wymieniono zasady, które należy stosować, aby zapobiegać występowaniu i pogłębianiu się tego problemu.