Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Opieka długoterminowa, część 2 – test wiedzy

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 11 stycznia 2024
Opieka długoterminowa, część 2 – test wiedzy

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej sprawuje holistyczną opiekę nad obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu lub w domach lub w zakładach opiekuńczych. Sprawdź swoją wiedzę z obszaru opieki długoterminowej w naszym teście. Oceń swoje umiejętności i zobacz, które obszary należy jeszcze uzupełnić.