Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
AKTUALNOŚCI DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKUN MEDYCZNY

Braki kadrowe w opiece długoterminowej domowej. Powód? Niskie wynagrodzenia

16 lutego 2022
Braki kadrowe w opiece długoterminowej domowej. Powód? Niskie wynagrodzenia

Długoterminowa opieka domowa – zarówno formalna, w różnego typu placówkach, jak i nieformalna, domowa – boryka się z szeregiem wyzwań, z których najpoważniejszym są braki kadrowe. Sytuacja jest alarmująca. Aby ją zmienić, konieczne są m.in. poszerzenie kompetencji opiekunów, wzrost wynagrodzeń i prestiżu zawodów w opiece długoterminowej – radzi Koalicja “Na pomoc niesamodzielnym”.