Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DEPRESJA ODLEŻYNY

Następstwa długotrwałego unieruchomienia

18 listopada 2008

Ograniczenie aktywności ruchowej często prowadzi do zaburzeń czynności organizmu, a niekiedy do powikłań groźnych dla życia pacjenta. Długotrwałe unieruchomienie sprzyja też występowaniu miejscowych lub ogólnoustrojowych powikłań. Najczęstsze z nich to niewydolność układu krążenia, zakrzepica żył głębokich, niewydolność oddechowa, zapalenie płuc, odleżyny, zaburzenia czynności układu moczowego i pokarmowego, a także zaburzenia psychiczne, zwłaszcza o charakterze depresji.