Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ

Opieka długoterminowa – test wiedzy

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 13 września 2022
Opieka długoterminowa – test wiedzy

Jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju opieki długoterminowej jest demograficzne starzenie się społeczeństw, wyrażające się wzrostem odsetka ludzi starych w całej populacji. Konieczność sprawowania opieki pojawia się w sytuacji, gdy osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem.