Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO DEPRESJA ZABURZENIA PSYCHICZNE

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – 23 lutego

22 lutego 2023
Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, w Polsce – 4 miliony.