Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024

Depresję poporodową można w pełni wyleczyć, pod warunkiem, że zostanie w porę zdiagnozowana. Ważną rolę odgrywa tu czas, ponieważ konsekwencje nieleczonej depresji ponosi nie tylko kobieta, ale również jej dziecko. Problem z nawiązaniem prawidłowej więzi z matką, jej wycofanie oraz zaburzone funkcjonowanie na poziomie rodzinnym i społecznym zwiększają u niemowlęcia ryzyko upośledzenia rozwoju emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego oraz zachorowanie na depresję w przyszłości. Dlatego tak istotną rolę w leczeniu okołoporodowych zaburzeń emocjonalnych odgrywają wszyscy specjaliści, z jakimi kobieta ma kontakt w okresie ciąży i połogu, szczególnie położne.