Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI DEPRESJA OSOBY STARSZE GERIATRIA

Depresja u ludzi starszych. Wywiad

16 kwietnia 2008

Depresja to zaburzenie, które wpływa na jakość życia i całość funkcjonowania człowieka. Nie chodzi tylko o obniżenie nastroju i parę innych objawów. Depresja dotyka podstawowych funkcji ludzkiego bytu: sposobu percepcji i interpretowania świata oraz bliższego i dalszego otoczenia, sposobu myślenia o własnym życiu i problemach swoich i ludzi wokół. U osób w tym stanie następuje ograniczenie zainteresowań, zmniejszenie motywacji do działania i zwolnienie ogólnego napędu życiowego.

Rozmowa z doc. Tadeuszem Parnowskim, kierownikiem II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.