Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PSYCHIATRIA GERIATRIA OSOBY STARSZE DEPRESJA

Depresja u ludzi starszych

23 września 2007

Depresje są najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi podeszłego wieku. U ludzi starszych depresja nie ma na ogół jednej przyczyny, lecz mamy do czynienia ze splotem różnorodnych uwarunkowań.

 

Według S. Pużyńskiego 15-25% osób po 65. roku życia cierpi na depresję, a wśród starszych osób hospitalizowanych z powodu chorób somatycznych jej objawy ma 30-50% (Bilikiewicz, Parnowski). Podobnie wysokie wskaźniki rozpowszechnienia depresji w podeszłym wieku sygnalizują wyniki badań dotyczących ludzi starych, żyjących w swoim środowisku (Krzymiński).