Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024

Każda zmiana życiowa, zarówno pozytywna (np. przeprowadzka do nowego mieszkania, ślub, wyjazd na wakacje, narodziny długo oczekiwanego dziecka), jak i negatywna (utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozstanie) może wiązać się z dużym obciążeniem emocjonalnym. W skali zdarzeń życiowych, określającej wielkość stresu, zwanej Skalą Ponownego Przystosowania Społecznego (Social Readjustment Rating Scale – SRRS), wśród innych stresorów umieszczono także ciążę (Holmes i Rahe 1967).