Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI SMOG

NIL: Apel do Ministra Zdrowia o wzmocnienie działań na rzecz poprawy jakości powietrza

23 sierpnia 2021
NIL: Apel do Ministra Zdrowia o wzmocnienie działań na rzecz poprawy jakości powietrza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zauważa pilną potrzebę zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ochrona zdrowia publicznego przed czynnikami środowiskowymi powinna stanowić jeden z priorytetów wszelkich programów zdrowia wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia niezbędnych dla zachowania wysokiej odporności na wszelkie inne zagrożenia dla zdrowia, w tym na choroby zakaźne.