Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE POCHP REHABILITACJA ODDECHOWA PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC ĆWICZENIA ODDECHOWE INHALACJE

Rehabilitacja oddechowa w POChP

mgr Dorota Łapińska, 18 lutego 2021

Według ekspertów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc systematyczny trening mięśni oddechowych jest niezbędny i zalecany dla chorych na POChP. Zwiększa on tolerancję wysiłkową, zmniejsza duszność i poprawia jakość życia.

Przedstawiciele zawodów medycznych nie wykorzystują w wystarczającym stopniu możliwości, jakie dostarcza rehabilitacja oddechowa, mimo udowodnionych korzyści z jej stosowania. Autorka artykułu podkreśla, iż pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc okresowo doświadczają nasilania się duszności, kaszlu, osłabienia i szybkiego męczenia się. To podświadomie wymusza ograniczenie aktywności. Niska aktywność fizyczna jest przyczynkiem do dalszego słabnięcia mięśni, co w rezultacie pogłębia niepełnosprawność, wycofuje z życia społecznego, a nawet prowadzi do występowania stanów lękowych i depresyjnych. Autorka podkreśla, iż dobór zarówno rodzaju ćwiczeń oddechowych, jak i ogólnousprawniających jest olbrzymi. Z artykułu dowiemy się, jak prawidłowo powinny być przyjmowane leki z inhalatora ciśnieniowego oraz szczepieniach adresowanych do chorych na POChP.