Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE STANY NAGŁE PEDIATRIA ASTMA DUSZNOŚĆ

Jak pomóc dziecku w czasie napadu duszności?

3 lipca 2008

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego. Cierpią na nią ludzie w każdym wieku i we wszystkich krajach, częściej jednak w tych dobrze rozwiniętych. Astma oskrzelowa rozwija się głównie u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych, chociaż może też pojawić się u osób po 40. roku życia.