Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI INTERNA PULMUNOLOGIA ASTMA CHOROBY PŁUC LECZENIE ASTMY POCHP

Leczenie astmy i POChP

7 listopada 2008

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to dwie choroby, których wspólnym objawem jest nadwrażliwość oskrzeli - duszność i kaszel mogą się pojawić na przykład pod wpływem lodowatego powietrza.