Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE ASTMA LECZENIE ASTMY EDUKACJA ZDROWOTNA ALERGIA

Chory na astmę oskrzelową. Edukacja na pierwszym miejscu

22 listopada 2011

Astma należy do chorób zapalnych, a jej podstawowym objawem jest duszność jako konsekwencja skurczu oskrzeli. Należy do najczęściej rozpoznawanych przewlekłych chorób układu oddechowego. Na szybkie rozprzestrzenianie się astmy ma wpływ czynnik cywilizacyjny, tzn. rozwój przemysłu, motoryzacji, zanieczyszczenie powietrza, praca w środowisku o dużym poziomie zapylenia i zadymienia. W „Białej księdze alergii” przyjmuje się, że co 10 lat podwaja się liczba osób cierpiących na tę chorobę. Zachorować można na nią w każdym wieku, jednak dotyka ona przede wszystkim ludzi młodych. Występowanie astmy u dzieci wzrasta we wszystkich krajach.