Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
AKTUALNOŚCI FASD ALKOHOL W CIAŻY

Nadal rodzi się wiele dzieci z FASD. RPO: polskie państwo jest bezradne

12 lipca 2021
Nadal rodzi się wiele dzieci z FASD. RPO: polskie państwo jest bezradne

Polskie państwo jest  bezradne wobec zagrożenia, jakie dla dziecka niesie spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży. Rozproszone działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne nie dają efektu – zachowania pełnej abstynencji przez ciężarne. Faktyczne pozbawienie dziecka prawnej ochrony jaskrawo obniża standard konstytucyjny. Dlatego konieczna jest międzyresortowa debata dla wypracowania kompleksowych rozwiązań dla realizacji prawa dziecka do życia i ochrony zdrowia.