Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ COVID-19

RPO interweniuje w sprawie personelu medycznego w DPS-ach

30 czerwca 2021
RPO interweniuje w sprawie personelu medycznego w DPS-ach

- Od początku trwania pandemii COVID-19 ze szczególna uwagą monitoruję sytuację w domach opieki społecznej. Mieszkańcy, ze względu na wiek, choroby i niepełnosprawność, należą do grup najbardziej narażonych na zakażenie. Tym samym pracownicy tych placówek podlegają wielkiej presji, aby w obliczu zwiększonego ryzyka utraty własnego zdrowia, wykonując swoje obowiązki w trudnych warunkach pracy zadbali przede wszystkim o bezpieczeństwo pensjonariuszy -  pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do ministra zdrowia.